โครงการคลินิกวิจัย ปีการศึกษา 2565

ภายใต้หัวข้อความรู้หลัก“การอบรมการใช้โปรแกรม Copy leaks สำหรับตรวจการทำซ้ำซ้อนของงานวิจัยและงานวิชาการ”

จัดขึ้นในวัศุกร์ที่ 20 เมษายน 2565

คู่มือการใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS

Clip vdo สอนการตั้งค่าบัญชี Copyleaks ภายใต้สิทธิมหาวิทยาลัย.mp4
Clip vdo สอนวิธีลบบัญชีCopyleaks กรณีadminระบบไม่สามารถเพิ่มสิทธิการใช้งานให้userได้.mp4
012023 Copyleaks Manual (ENG) (Handouts) ENG V1.pdf
012566 คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Copyleaks (Handouts) V1.pdf
การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลระบบ (Copyleaks Internal Database).pdf

ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมโครงการ  

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566