วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด มีดังนี้


Ċ
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
31 มี.ค. 2558 20:15
Comments