ติดต่อเรา

สำนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม  เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร  10160
โทรศัพท์ 0 - 2807 - 4500 - 27 ต่อ 404
โทรสาร  0 - 2807- 4528

 เวลาทำการ  วันอังคาร - เสาร์    เวลา 08.30 - 16.30 น


Comments