ติดต่อเรา

สำนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร  10160

 โทรศัพท์ 0-2807-4500-27  ต่อ  404
โทรสาร  0-2807-4528

เวลาทำการ
วันอังคาร - เสาร์  เวลา 08.30 -16.30 น.Comments